Podjetje Glob d.o.o. nudi poslovno svetovanje tudi podjetnikom, ki bi želeli ustanoviti svoje podjetje v Nemčiji. Pri tem vam svetujemo glede priprave vse potrebne dokumentacije za ustanovitev, priprave ponudb in pogodb v nemškem jeziku, seznanimo vas z nemško zakonodajo in pogodbami o zaposlitvi, vam pomagamo pri organizaciji dela in promociji podjetja ter pri terjatvah odprtih postavk pri nemških delodajalcih.